Víkendový seminár


Slovenská federácia wushu pozýva všetkých záujemcov na víkendový seminár pod vedením čínskeho učiteľa. Seminár ktorý sa uskutoční v Bratislave a bude venovaný wušu a čchi-kungu. Vítaní sú pokročilí aj začiatočníci


Náplň seminára:
Náplnou seminára bude najmä výuka Tchaj-ti štýlu Čchen, v menšej miere Mej-chua a čchi-kung. Súčastou je aj posedenie kde je možné prebrat teoretické otázky.Vedúci semínára: Sifu Zhang Shanming

Termín:
                              6.- 7.12.2014

Miesto konannia:
                               telocvičňa ZŠ Nevädzová 2
                               Bratislava (Ružinov)


Program:
Cvičenie je rozdelené do štyroch 3-hodinových blokov s prestávkou na obed:
(obsah jednotlivých cvičebných blokov sa aktuálne prisposobuje potrebám, a závisi od rozhodnutia vedúceho seminára)


sobota, nedeľa
                               9.00-12.00 - cvičenie (obvykle Tchaj ti, čchi kung)
                             12.00-14.00 - obed
                             14.00-17.00 - cvičenie (obvykle Tchaj ti, Mejchua)

sobota
                              cca od 17.00 posedenie miesto upresnime


Kurzovné:
                              1 deň:
                                    členovia SFW - 50€, verejnost 60€
                              celý seminár:

                                   členovia SFW - 70€, verejnost 80€

Pokyny:
                              Na seminár je potrebné vopred sa nahlásiť mailom, telefonicky, alebo osobne na tréningu.

Kontakt
                              mail: sfw@sfw.sk
                              tel: 0904159487späť